Sara Riezebos beëdigd tot raadslid SP

Op maandag 22 februari werd ze reeds benoemd tot lid van de gemeenteraad van de gemeente Rijswijk. Vanavond legde ze in het bijzijn van de gemeenteraad de eed af bij burgemeester Michel Bezuijen. Om beëdigd te worden als raadslid diende Riezebos te verklaren geen giften of gunsten aangenomen te hebben om benoemd te worden als raadslid. Ook beloofde ze om getrouw te zijn aan de grondwet en alle wetten en plichten te zullen nakomen naar eer en geweten.
Sara Riezebos volgt Tymen Colijn op als raadslid voor de SP in de gemeenteraad van Rijswijk.