Tymen Colijn neemt afscheid van gemeenteraad

SP raadslid Tymen Colijn heeft vanavond afscheid genomen van de Rijswijkse gemeenteraad. Burgemeester Michel Bezuijen sprak de volgende lovende woorden over Tymen uit tijdens de raadsvergadering van vanavond. Tymen begon als raadslid in deze raadsperiode 2014-2018 met zijn beëdiging en installatie op 27 maart 2014. Op 16 augustus 2014 moest Tymen helaas tijdelijk de raad weer verlaten voor een ingrijpende bypass operatie. Dit had een grote impact op zijn persoonlijke leven. Maar in de contacten die wij hadden, was al snel duidelijk dat hij wilde terugkeren in de raad.
Dit gebeurde ook na een lange revalidatieperiode, toen Tymen in de raad van juni 2015 terugkeerde. In het dagelijkse leven was hij projectleider van een welzijnsorganisatie. In de gemeenteraad van Rijswijk koos hij echter voor deelname in het forum stad.

Tymen was zeer betrokken bij de ontwikkelingen in de stad. De stad is voor hem niet van steen, maar juist van mensen. De voorstellen aan de raad over de inrichting van de stad waren voor hem geen abstracte verhalen, maar voorstellen die de bewoners direct raakten.

Dat liet zich niet altijd van het scherm lezen. Daarom trok hij er vaak op uit om onderzoek ter plaatse te doen. Hoe moet bijvoorbeeld een verantwoorde combinatie van oud en nieuw er in het echt uitzien. Dat lukt pas goed als je ter plekke gaat kijken. Omwonenden werden door Tymen bevraagd over hoe zij tegen de gewenste ontwikkelingen aankeken. Een mooi initiatief is pas mooi als iedereen daar enthousiast van wordt.

Het college trof in de vergaderingen altijd een goed voorbereide Tymen aan die graag het naadje van de kous wilde weten en garanties van het college wilde om het belang van de betrokken inwoners te waarborgen. Hij zocht actief mee naar oplossingen in moeilijke onderwerpen als het parkeren, en bijvoorbeeld de terugkeer van het pontje.

Die oplossingen zocht hij vooral in slimme combinaties. Juist de combinatie van inwoners, organisaties en doelgroepen maakt de samenleving sterker. De gemeente moet in de ogen van Tymen deze processen ondersteunen. Los van deze rol blijft de gemeente ook staan voor de minder bedeelden in de stad. Ook voor deze groep was Tymen altijd een sterke pleitbezorger.

Op 10 februari 2016 heeft Tymen laten weten dat omstandigheden in relatie tot werk, privé en gezondheid hem er toe doen besluiten om het werk als raadslid voor de gemeente Rijswijk te stoppen.
Dat is bijzonder jammer, maar uiteraard hebben we begrip voor je afweging en je keuze. We zullen je inbreng, constructieve werkhouding, maar vooral ook je gezelligheid gaan missen.

Wij wensen jou het allerbeste en hopen natuurlijk dat we je nog een keer in onze raadzaal mogen begroeten.