Gemeenteraad stemt in met wijzigingen Veiligheidsregio Haaglanden

In 2011 is de gemeenschappelijke regeling vastgesteld voor de gemeenten in de regio Haaglanden. Door het doen van gezamenlijke oefeningen en opleidingen worden brandweer en geneeskundige hulpverleners voorbereid op grote ongevallen en crisissituaties. Ook wordt door de samenwerking de coördinatie van rampenbestrijding verbeterd en kan de regionale meldkamer van de brandweer en ambulance behouden blijven. De deelnemende gemeenten zijn Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Den Haag, Zoetermeer Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
Sinds de vaststelling van de gemeenschappelijke regeling zijn er verschillende regionale ontwikkelingen geweest die vragen om de regeling te actualiseren rondom de vereisten van het dagelijkse bestuur. Ook dient er een directeur aangesteld te worden voor de publieke gezondheid door een wetswijziging.

Tijdens de vergadering van 15 maart stemde de raad unaniem in met het voorstel om de Commissie Geneeskundige Hulpverlening te laten vervallen en in de toekomst te overleggen met GGD Haaglanden. Ook stemde de raad in met het aangaan van de gemeenschappelijke regeling 2016.

De gemeenteraad had toestemming kunnen weigeren als het algemeen belang in het gedrang zou komen. Voor de wijzigingen zijn geen financiele consequenties en ook de begroting hoeft hier niet voor aangepast te worden.