Brandweer zet kazerne open

Inwoners van Rijswijk krijgen de gelegenheid om op woensdag 16 maart de brandweerkazerne aan de Burgemeester Elsenlaan 315 te bekijken. De brandweer houdt dan van 14 tot 16 uur een inloopmidda De bezoekers kunnen op deze middag al hun vragen over brandveiligheid kwijt. En natuurlijk is er ook gelegenheid om de brandweervoertuigen te bekijken. De brandweermannen willen hiermee een positieve bijdrage leveren aan de brandveiligheid in Rijswijk.