Bewoners bezorgd over verdwijnen huismeester

Een aantal bewoners van de Bernhardflat in de Rijswijkse wijk Steenvoorde Zuid maakt zich zorgen over het verdwijnen van de huismeester. Woingcorporatie Vidomes begint binnenkort samen met Rijswijk Wonen, Florence, WZH en Welzijn Rijswijk een experiment met zogenaamde flatcoaches. Die krijgt er ook andere taken bij dan alleen die van de traditionele huismeester. De bewoners zijn bang dat de gewone taken van de huismeester, zoals het verwisselen van lampen en kleine reparaties, in het gedrang zullen komen door de komst van de flatcoach. Die functionaris krijgt er ook zorgtaken bij, zodat bewoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Vidomes laat in een schriftelijke reactie weten op de hoogte te zijn van de onrust over de komst van de flatcoach. De corporatie gaat volgende week met de bewoners in gesprek om uit te leggen wat de plannen zijn. Zij worden ook uitgenodigd om samen met de corporatie de plannen verder uit te werken.

Welzijnsprofiel

Volgens Vidomes komen de traditionele taken van de huismeester (Vidomes spreekt van ‘complexbeheerders’) niet in het gedrang, omdat de flatcoach veel meer uur op de flat aanwezig zal zijn. Daarvoor krijgt de corporatie ook subsidie van de gemeente. “In het kader van de innovatie zoeken wij juist naar iemand die zowel een ‘welzijnsprofiel’ heeft, als iemand die in staat is om complexbeheerderstaken goed uit te voeren”, aldus de woordvoerder van Vidomes.

De bewoners van de flat betalen per maand een bepaald bedrag voor de huismeester. Sommigen zijn bang dat ze wel moeten blijven betalen, maar dat de huismeester hun wordt afgenomen. Vidomes noemt het ‘een misverstand’ dat de taken van de complexbeheerder komen te vervallen. De bewoners krijgen juist extra diensten bovenop het huidige pakket zonder daarvoor extra te hoeven betalen, aldus de corporatie.