Samenwerken tegen eenzaamheid

25 maatschappelijke organisaties en instellngen in Rijswijk gaan samenwerken in de strijd tegen eenzaamheid. Dat is een groeiend probleem, en niet alleen onder ouderen. Zowel bij jongeren als volwassenen, en ook in eenoudergezinnen komt eenzaamheid steeds meer voor, zo blijkt uit onderzoek. Tijdens een congres over dit probleem kwamen vertegenwoordigers van de betrokken instellingen vorige week met suggesties en ideeën over de manier waarop eenzaamheid in Rijswijk het beste kan worden aangepakt. De uitkomsten daarvan worden nu praktisch uitgewerkt. De bedoeling is om daarna snel aan de slag te gaan.
Projectcoördinator Hanni van Waasdijk van Welzijn Rijswijk: “Eenzaamheid is een groeiend maatschappelijk vraagstuk. Uit diverse onderzoeken blijkt dat 4 van de 10 bewoners van Rijswijk zich wel eens matig tot ernstig eenzaam voelen. Eenzaamheid wordt door iedereen anders beleefd. Het valt niet op en eenzame mensen lopen er zeker niet mee te koop.”

Inwoners in Rijswijk die zich eenzaam voelen of die iemand kennen die eenzaam is, kunnen contact opnemen via email: hanni.vanwaasdijk@welzijn-rijswijk.nl of tel 06-40602287.