Waterscouts naar Jaagpad

Waterscouting Dorus Rijkers komt tijdelijk naar Rijswijk. De Haagse scouts moeten hun locatie aan de Kantjesmolensloot in Den Haag verlaten in verband met de aanleg van de Rotterdamsebaan. Ze krijgen daarom tijdelijk huisvesting op het Jaagpad in Rijswijk. De kosten van de verhuizing worden betaald door de gemeente Den Haag. De nieuwe locatie ligt aan de westzijde van de Vliet, op een speelterreintje dat toch al op een wat afgelegen plek lag en dat weinig werd gebruikt.
De gemeente maakt het terrein bouwrijp en zorgt voor de bouw van een kanosteiger.

Het clubhuis van de waterscouts zal voor rekening en risico van de gemeente Den Haag in zijn geheel naar Rijswijk worden verplaatst. Het clubhuis is inmiddels gedemonteerd. Het zal door een aannemer op de nieuwe plek weer in elkaar worden gezet. Daar is de fundering al voor gestort.