Aantal inbraken daalt

Het gaat goed met de daling van het aantal inbraken in Rijswijk. Maar het gemeentebestuur wil nog betere resultaten zien. Er wordt naar gestreefd om in 2016 het aantal woninginbraken met nog eens tien procent te verminderen. De politie werkt hard aan het oplossen van inbraken, maar er wordt ook veel aan preventie gedaan. De daling van het aantal woninginbraken komt mede door de invloed van de sociale media. Burgernet, buurtpreventieteams en zogenaamde WhatsApp-groepen spelen een steeds belangrijker rol.