Presentatie van ontwerp toekomstvisie Plaspoelpolder

Voor de derde keer houdt de gemeente Rijswijk een werksessie voor iedereen die wil meedenken en -praten over de toekomst van de Plaspoelpolder. Tijdens deze bijeenkomst, op 3 maart in het informatiecentrum aan de Handelskade 49, presenteert de gemeente het concept van de toekomstvisie, die voor het bedrijventerrein wordt ontwikkeld. De bijeenkomst is bedoeld voor ondernemers, vastgoedeigenaren, werknemers, ontwikkelaars, bewoners in of grenzend aan het gebied, makelaars en alle andere mensen die een belang hebben bij de Plaspoelpolder.
De bijeenkomst is van 15.30 tot 18 uur. Aanmelden kan via http://tinyurl.com/plaspoelpolder of via de link op www.plaspoelpolder.nl.