Gemeente heeft wat geld voor evenementen

Organisatoren van activiteiten op Koningsdag op 27 april en de Buitenspeeldag op 8 juni kunnen van de gemeente Rijswijk een bijdrage in de kosten krijgen. De gemeente heeft subsidie beschikbaar voor evenementen op die dagen. Voor activiteiten op Koningsdag is een maximale bijdrage van € 1650 per evenement beschikbaar. Voor de Buitenspeeldag is het budget lager: dan is per wijk maximaal € 250 te verkrijgen.
Wie aanspraak wil maken op deze subsidie moet snel een begroting indienen. Dat kan via een formulier op de website van de gemeente.