AZC krijgt aparte school

Het tijdelijke asielzoekerscentrum, dat wordt gevestigd aan de Lange Kleiweg in Rijswijk, krijgt een eigen school die is gekoppeld aan de openbare Steenvoordeschool. Dat is door de gemeente afgesproken met de stichting Librijn, die het bestuur vormt van de Steenvoordeschool. De medezeggenschapsraad van de Steenvoordeschool moet er nog wel mee instemmen. De basisschool op het AZC krijgt ongeveer 50 leerlingen, verwacht het college van B & W op basis van de cijfers van het COA. De school gaat bestaan uit meerdere leslokalen, een speellokaal en ruimte voor bijbehorende functies.
Maximum van 500

Het asielzoekerscentrum zal – ’onder welke omstandigheden dan ooit’ – nooit meer dan 500 asielzoekers opvangen. Dat blijkt uit de brief die het college van B & W aan de gemeenteraad heeft gestuurd over de overeenkomst met het COA.

De huurovereenkomst van het terrein, die Rijswijk 250.000 euro per jaar oplevert, gaat in op 1 september, ’of `zoveel eerder als het COA het AZC voor bewoning in gebruik neemt’. De overeenkomst loopt tot 31 augustus 2019, maar kan eenmalig met twee jaar worden verlengd. De vestiging van het AZC in Rijswijk kan dus maximaal vijf jaar duren.

Belangengroepen

In de komende periode wordt gewerkt aan het betrekken van inwoners en belangengroepen bij de komst van het AZC, meldt het college van B & W aan de raad. Dit wordt uitgewerkt in het zogenaamde implementatieplan. In dat plan wordt ook aandacht besteed aan de veiligheid rond de locatie, de inzet van vrijwilligers en ’praktische afspraken tussen de gemeente en het COA’, zo schrijft burgemeester Bezuijen aan de gemeenteraad.