PvdA stelt vragen over sociale woningbouw

De fractie van de Partij van de Arbeid in de Rijswijkse gemeenteraad wil dat het college van B & W een actief beleid inzet om ervoor te zorgen dat het percentage woningen voor mensen met een laag inkomen behouden blijft. In schriftelijke vragen aan het college stelt de fractie dat de gemeente hierin een zware bestuurlijke verantwoordelijkheid en regierol heeft. De PvdA noemt in zijn vragen het villapark Eikelenburg, waar de vierde fase van start is gegaan. Voorwaarde voor het totaalplan van Eikelenburg was dat er 25% sociale woningbouw zou worden gerealiseerd. ’Wanneer wordt daarmee van start gegaan?’, zo wil de fractie van het college weten.
Ook in Rijswijk-Buiten wordt hard gebouwd, maar het percentage sociale woningen blijft achter bij het uitgangspunt dat tenminste 10% sociale woningbouw wordt gerealiseerd. De PvdA wil weten wat het college doet om er voor te zorgen dat dat percentage alsnog wordt gerealiseerd. De fractie wijst ook op de plannen voor de HBG-lcoatie en het voormalige belastingkantoor. Door hier bijna alleen vrije sectorwoningen te bouwen zal het percentage sociale woningen in de gemeente fors dalen.