Rijswijk krijgt er 550 leuke appartementen bij de Bogaard bij

Het oude HBG (Hollandse Beton Groep, weet u het nog) hoofdkantoor aan de Prinses Beatrixlaan, tegenover winkelcentrum In de Bogaard, gaat eindelijk plat. Een stuk beton architectuur verdwijnt. En nog mooier: er komen 550 appartementen voor terug. Dinsdag 16 februari komen er twee presentaties, de eerste om 19.30 uur, de tweede om 20.30 uur. In het Stadhuis (Bogaardplein 15). Met bewoners en andere belangstellenden in gesprek over de plannen voor de herontwikkeling van de HBG-locatie – dat is het doel van de informatiebijeenkomst op dinsdag 16 februari 2016. worden twee presentaties gegeven, de eerste om 19.30 uur, de tweede om 20.30 uur.
De gemeente heeft samen met de belegger/ontwikkelaar, Syntrus Achmea Real Estate & Finance het voormalige terrein en hoofdkantoor van de Hollandse Beton Groep (HBG) opnieuw bestudeerd en randvoorwaarden opgesteld voor herontwikkeling. Op basis daarvan zijn op 26 januari 2016 de eerste plannen en ontwerpschetsen aan de gemeenteraad gepresenteerd. In deze plannen is ruimte voor de ontwikkeling van circa 550 appartementen op de hoek van de Generaal Spoorlaan en de Prinses Beatrixlaan. Oudere plannen zijn hiermee van de baan.

Over dit project gaat de gemeente Rijswijk graag met bewoners in gesprek. De betrokken stedenbouwkundige en architect verzorgen een toelichting op de plannen. Daarbij is vanzelfsprekend volop ruimte voor vragen. Ook wordt ingegaan op het vervolgproces. Op dit moment is er nog geen sprake van uitgewerkte plannen. Na gesprekken met omwonenden besluit het college van burgemeester en wethouders over de haalbaarheid van de plannen. Pas daarna volgt een verdere architectonische uitwerking en worden de noodzakelijke procedures (bestemmingsplanprocedure en omgevingsvergunning) gestart. Belangstellende kunnen zich melden bij de receptie. De koffie en thee staan vanaf 19:15 uur klaar.

Voor meer informatie zie ook onze website www.rijswijk.nl of via Arnout Hulshuis via 14 070 of ahulshui@rijswijk.nl