Wat zijn risico’s voor Rijswijkers op voorjaarskermis

De afgelopen jaren zijn er op en rondom kermissen in Nederland vervelende incidenten met nare gevolgen van dien geweest. Nu komt in Rijswijk van 1 tot en met 3 april de voorjaarskermis. De Rijswijkse partij ‘Beter voor Rijswijk’ vraagt zich af of dat wel veilig is. Of alle attracties wel zijn gekeurd. “In Nederland hebben we het Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen. Daarin is bepaald dat kermisattractie toestellen alvorens in exploitatie genomen te worden moet beschikken over een certificaat van toelating afgegeven door een onafhankelijke keuringsinstantie. Ieder jaar moet een attractie worden goedgekeurd en vervolgens wordt een certificaat verlengd. Zonder dit certificaat mag er geen exploitatie plaatsvinden. De certificaten worden geregistreerd bij de Nederlandse voedsel en Warenwet. In 2013 heeft Nederlandse voedsel en Warenwet 29 attracties verzegeld omdat deze niet voldeden aan de veiligheidseisen”, aldus de raadsleden Larissa Bentvelzen en Mark Weterings.
Ondanks dat gemeenten geen enkele bevoegdheid of verantwoordelijkheid hebben volgens de wet, is de veiligheid van burgers in de gemeente wel degelijk een verantwoordelijkheid die de gemeente draagt.

Naar aanleiding hiervan heeft Beter voor Rijswijk de volgende vragen gesteld:
-Wat zijn de ervaringen m.b.t. de veiligheid in de gemeente Rijswijk de afgelopen jaren?
– Hoe denkt het college met de huidige kennis invulling te geven aan het toezicht de komende kermis dagen?
– Wordt er iemand van de gemeente aangesteld die nagaat alvorens de kermis start of de attracties voorzien zijn van een dergelijke “veiligheidsproef” sticker?