Rijksmonument Haag- en Delftzigt

Buitenplaats Haag- en Delftzigt staat aan het Rijswijkse Ruysdaelplein 39, aan het eind van de Herenstraat. Anders dan bij de meeste buitenplaatsen ontstond dit buiten niet uit boerderij of kasteel, maar doordat in de 1742 twee dorpshuizen door schout Hendrik van Ravensteijn zijn samengevoegd. Haag- en Delftzigt dankt zijn ontstaan aan Hendrik van Ravensteijn, schout van Rijswijk tussen 1742 en 1795. Bij het huis hoorde aanvankelijk een bescheiden tuin. In 1747 schafte Van Ravensteijn een stuk land aan achter het huis dat tot over de Broeksloot reikte. Zo verzekerde hij zich van uitzicht op Den Haag. Aan de voorzijde was er uitzicht tot aan Delft, dat mogelijk met een servituut was beschermd.
In 1839 werd Haag- en Delftzigt als volgt beschreven: ‘een zeer aangename buitenplaats bestaande uit eene heerenhuizing en erve stalling voor zes paarden en koetshuis met hooizolder, wijders welaangelegde bloemen- en moestuinen, slingerbosch en verder bepooting en beplantingen’.

Eind 19de eeuw raakte het pand in verval, terwijl het terrein grotendeels werd verkaveld en bebouwd. Het huis werd in 1983 door brand getroffen en is daarna gerestaureerd.