Brede scholen zijn kloppende hart van Rijswijkse wijken

De laatste hand wordt gelegd aan de Brede School Stationsbuurt. Iedereen die over de Generaal Spoorlaan rijdt, ziet dagelijks de vorderingen. Half april is de opening van de school met 400 leerlingen en 15 lokalen voor Basisschool De Pyramide en ruimtes voor Kinderopvang De Wereldplek, de Buitenschoolse Opvang én natuurlijk voor de wijkactiviteiten. Immers, het wordt het kloppende hart van de wijk. “De laatste jaren heeft Rijswijk veel geïnvesteerd in scholen. Veel scholen die na de oorlog zijn gebouwd moeten nu worden vervangen of gerenoveerd. Dat biedt veel kansen. Daarom is Rijswijk ook zo ver met de Brede Scholen”, vertelt onderwijswethouder Nicole Dierdorp. De eerste Brede School in Rijswijk in de Muziekbuurt opende in 2013 haar deuren, een jaar later in Steenvoorde, binnenkort in het Stationskwartier. Voor de nabije toekomst zijn de brede scholen in het Rembrandtkwartier, de scholendriehoek waar vorig jaar de drie scholen in de as werden gelegd, en Rijswijk Buiten in voorbereiding.
“In deze Brede Scholen is alles onder één dak. Van kinderopvang tot basisonderwijs en buitenschoolse opvang. Van 0 tot 12 jaar verblijven de kinderen in een vertrouwde omgeving, waarin de fasen goed op elkaar aansluiten. Dat schept optimale kansen voor elk kind. Wij vinden dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs en alle aandacht die nodig is”.

Vandaag de dag heeft het klassikale onderwijs plaatsgemaakt voor groeps- en individueel onderwijs. Buiten de klassen zijn ook leerpleinen waar groepjes kinderen aan het werk zijn. Dat stelt wel eisen aan het ontwerp van de nieuwe scholen.

De brede school biedt meer dan alleen goed onderwijs. Door de samenwerking tussen onderwijs, welzijn, kinderopvang, sport en cultuur kunnen kinderen deelnemen aan verschillende, goed op elkaar aansluitende activiteiten. Hierin hebben de combinatiefunctionarissen die ook de Ontdekkers doen, een grote rol.

De brede school is daarmee waardevol voor kinderen. Maar niet alleen voor hen. Elke Brede School in Rijswijk heeft een ‘buurtfunctie’, waarbij verschillende wijk-, sport-, culturele- en welzijnsorganisaties activiteiten voor buurtbewoners aanbieden.

“Of het nu koffieochtenden zijn of cursussen ‘s avonds. In de Brede School Stationsbuurt is een welzijnsruimte die door flexibele muren op vele manieren is te gebruiken. Van een aula of theater tot een gymruimte voor de kleintjes en plek voor de kaartclub van de wijkvereniging. Het gebouw waarin de Brede School is gehuisvest, vormt een laagdrempelige ontmoetingsplek voor de wijk”, verduidelijkt de wethouder.

Klik voor een filmpje van de voortgang van de bouw brede school Stationskwartier.