Asbesthoudende restanten worden eerst verwijderd bij sloop

Tijdens de jaarwisseling brandde de gymzaal aan de P. van Vlietlaan volledig af. Vanochtend, maandag 25 januari is gestart met het saneren en slopen van de nog overeind staande delen van de gymzaal. Het eerst worden de asbesthoudende restanten verwijderd. De sloopwerkzaamheden worden in één keer uitgevoerd tot en met woensdag 27 januari wordt het complex boven het maaiveld gesloopt. Tijdens de jaarwisseling brandde de gymzaal aan de P. van Vlietlaan volledig af. Vanochtend, maandag 25 januari is gestart met het saneren en slopen van de nog overeind staande delen van de gymzaal. Het eerst worden de asbesthoudende restanten verwijderd. De sloopwerkzaamheden worden in één keer uitgevoerd tot en met woensdag 27 januari wordt het complex boven het maaiveld gesloopt.Na de werkzaamheden wordt het terrein met grond aangevuld en geëgaliseerd. Helaas moeten ook een vijftal bomen aan de kant van het grasveldje worden gekapt. Deze bomen stonden dicht op de gymzaal en zijn door de brand aangetast.
Op woensdag 6 januari is door een gecertificeerd bedrijf een aanvullend asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie van de brand. Dit was noodzakelijk in verband met de sloop van de gymzaal en de sanering van de locatie. Alle werkzaamheden zijn veilig en met zo min mogelijk overlast voor de omgeving uitgevoerd. Door het bedrijf zijn op de locatie van de brand asbesthoudende restanten aangetroffen. Deze restanten zijn niet beschadigd en vormen geen risico voor de omgeving. Bij de sanering van het met hekken afgesloten terrein worden deze restanten zo snel mogelijk opgeruimd.