Geen Rotonde op kruising Generaal Spoorlaan / Huis te Landelaan

Na onderzoek is besloten dat op de kruising Generaal Spoorlaan / Huis te Landelaan geen rotonde wordt aangelegd. De verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid wordt beter gediend met de door verkeerslichten gereguleerde kruising. Er zijn een drietal redenen die kunnen leiden tot het aanleggen van een rotonde: de verkeersdoorstroming wordt beter, de verkeersveiligheid wordt groter en de oversteekbaarheid voor fietsers verbetert.
Na onderzoek blijkt dat op deze kruising doelen 1 en 3 onverenigbaar zijn. De intensiteit van het verkeer is te hoog om een standaard rotonde toe te passen. De enige rotondevorm die voldoende capaciteit biedt om de verkeersstroom te kunnen afhandelen, kan niet op een verkeersveilige manier gecombineerd worden met gelijkvloerse fietsoversteken. Ongelijkvloerse oplossingen dragen niet bij aan doelen om fietsers en voetgangers prettig, comfortabel en sociaal veilig over te laten steken. Tevens vergt dit dusdanig hoge investeringen dat ze onze doelen voor een effectieve en efficiënte verbetering voorbij streven.

Omdat een rotonde op de betreffende kruising hinder oplevert voor de doorstroming van het autoverkeer, of het risico voor overstekende fietsers fors vergroot, is het college van mening dat een rotonde geen geschikte oplossing is voor deze kruising.