Buurtbewoners adopteren Park Hofrust

Park Hofrust heeft een belangrijke sociale functie in de woonomgeving”, aldus Johan van Eeden, voorzitter van Park Hofrust Initiatief, tijdens de enorm druk bezochte bijeenkomst in wijkcentrum Het Oude Raadhuis op donderdag 21 januari. De laatste maanden heeft een aantal wijkbewoners hard gewerkt aan een eerste opzet voor de verbetering van het park. Uit een inventarisatie blijkt dat Park Rhofrust veel van haar oorspronkelijke karakter heeft verloren en dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Als voorbereiding van de avond was een vlekkenplan gemaakt om de verschillende elementen van het park te belichten. Helena van Putten ging in op de historische achtergrond van het park en het huis, ook toen het in het verre verleden véél groter was. In 1920 kocht de gemeente Rijswijk het voor 175.000 gulden en werd het stadhuis.
Hovenier Ruppert Hutzinger gaf in duidelijke bewoordingen aan waar de groenstructuur beter en authentieker kan. Nu getuigt de indeling niet van veel visie. De entree van het gebouw moet haar monumentale uiterlijk terug krijgen, waarbij groen en bestrating erg belangrijk zijn.
In april/mei zal het voorlopige plan klaar zijn, waarna het werk in augustus kan beginnen. Onderdeel daarvan is ook het maken van een beheersplan om te zorgen dat het park fraai blijft. Voor het eind van het jaar heeft het park dan haar oude luister terug.

Wethouder Marloes Borsboom was ook aanwezig. Zij is erg blij met het eigen initiatief van de wijkbewoners. “Enthousiaste wijkbewoners nemen het initiatief om, samen met gemeente Rijswijk, de waarde van het park te versterken en daarmee de kwaliteit voor de toekomst te garanderen”.