(3)Pontje met vrijwilligers als toeristische trekpleister

Wat nu als bewoners met een burgerinitiatief komen voor een nieuw pontje. Maar dan puur als toeristische trekpleister. De fractie van Gemeente Belangen, Beter voor Rijswijk en de SP maakten zich hier in de gemeenteraad van dinsdagavond sterk voor. “Er zijn al 48 vrijwilligers, waarvan een paar met een vaarbewijs. Als de gemeente dan de aanloopkosten betaalt, zoals een pont, en de vrijwilligers zorgen voor de exploitatie, dan hoeft er niet veel geld bij. En Rijswijk heeft er, in combinatie met een stukje horeca bij de steiger een mooi rustpunt voor fietsers en wandelaars bij”, aldus Idzard Fischer van Gemeente Belangen. Het voorstel om bij voorbaat hier al de steun aan te geven, haalde het niet in de raad. Maar als er nu of over een jaar bewoners zich melden met een initiatief, dan wordt het serieus genomen, net als alle burgerinitiatieven.