Groot onderzoek veiligheid vrij hangende balkons in Rijswijk

De gemeente Rijswijk heeft 230 verenigingen van eigenaren(vve’s) van gebouwen in Rijswijk met vrij uitkragende balkons verzocht om onderzoek te doen naar de constructieve veiligheid van deze balkons. Uit eerder onderzoek bleek dat een aantal balkons niet voldoet aan de huidige veiligheidseisen. Meer onderzoek naar de staat van deze balkons is zeer gewenst. Met vrij uitkragende balkons wordt bedoeld vrij hangende balkons met een betonnen vloer die uit de gevel steekt.

De eigenaren zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun gebouwen en de gemeente heeft onder andere de taak op de veiligheid toe te zien. Vanuit deze toezichthoudende taak verzoekt de gemeente de vve’s om binnen 6 maanden onderzoek te doen naar de constructieve veiligheid van de vrij uitkragende balkons.

Begin dit jaar heeft de gemeente Rijswijk een zelfde verzoek gedaan aan de eigenaren van flatgebouwen met vrij uitkragende gewapende betonnen galerijvloeren. In mei 2011 brak een galerijvloer van een flatgebouw in Leeuwarden af. Uit landelijk onderzoek bleek dat ook bij andere flatgebouwen, gebouwd in de periode 1950-1970, vergelijkbare problemen speelden met name met de stevigheid van vrij uitkragende balkons en gallerijvloeren.