Belanghebbendeparkeren Bomenbuurt en Rembandtkwartier-Zuid

De gemeente krijgen veel telefoontjes over de bewonersbrief over het invoeren van belanghebbenden parkeren in de Bomenbuurt en het Rembrandtkwartier Zuid.- De parkeervergunning in deze buurt is nodig van 18.00 uur tot 00.00 uur.
– Heeft u een invalide parkeerkaart/plaats dan is deze extra vergunning niet nodig.
– De bijlage voor het aanvragen van de dagdeelvergunningen is per abuis niet mee verzonden. Blanco formulieren liggen in het stadhuis