Marloes Borsboom zit landelijke jury voor

Net als afgelopen jaren bij de Millenniumdoelen, gaat VNG International jaarlijks de gemeente eren met het meest inspirerende voorbeeld voor andere gemeenten om bij te dragen aan de doelen gesteld door de Verenigde Naties. De jury van dit jaar bestaat uit: Marloes Borsboom (wethouder in Rijswijk), Roelie Lenten (VNG) en Martha Klein (Fairbusiness). Zij hebben drie gemeenten genomineerd: Hoorn, Utrecht en Langedijk. Op de nieuwjaarsreceptie van VNGemeenten International op 22 januari worden de derde, tweede en eerste plek bekend gemaakt worden.
In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN-verband bij elkaar voor de zogeheten Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te vechten tegen armoede en honger, ongelijkheid tussen man en vrouw, milieuverontreiniging en HIV/AIDS en om in te zetten op verbetering van de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en schoon water. Deze beloften zijn samengevat in de acht Millenniumdoelen.

Afgelopen jaren hebben meer dan 160 gemeenten deelgenomen aan de Millennium Gemeente Campagne. Zij droegen samen met hun inwoners bij aan het behalen van de VN Millenniumdoelen: acht wereldwijde afspraken voor het halveren van de extreme armoede. Dit jaar werken ze toe naar een nieuwe periode met nieuwe doelstellingen, om armoede volledig uit de wereld te helpen. 17 nieuwe doelen zijn in het leven geroepen, de ‘Sustainable Development Goals’.

De jaarlijkse verkiezing is dit jaar een beetje anders geworden. Niet alleen onder een nieuwe naam, passend bij de nieuwe doelen, maar ook hebben ze voor het eerst vooruit gekeken. De deelnemers is gevraagd om zowel terug te blikken naar 2015, als vooruit te kijken naar komend jaar! Wat voor plannen liggen er al om met de Global Goals aan de slag te gaan?
De jury heeft de inzendingen doorgenomen. Hierbij hebben de juryleden onder andere gelet op: samenspel (tussen gemeente, inwoners etc), hoe vernieuwend is de aanpak? Hoe wordt bekendheid gegeven aan de doelen? Zijn de activiteiten ook in andere gemeenten toe te passen? En: heeft de aanpak een integraal karakter?
Wat onderscheidt de genomineerden nu van de rest? en waarop hebben zij zo goed gescoord?