Waarin is Rijswijk uniek

Rijswijk breed zijn we bezig met de stadsvisie voor 2030. Afgelopen periode zijn er al heel veel sessies en bijeenkomsten gehouden. Als we mogen dromen, hoe ziet Rijswijk er dan over 15 jaar uit. Dat is een uitdaging. Dinsdagavond 19 januari was er een momentopname met de gemeenteraad. Hoever zijn we, wat missen we nog. En dan natuurlijk welke keuzes maken we. Veel groen? Erg veel nieuwe huizen? Avondvoorzitter was VVD-raadslid Arthur Sterk. Burgemeester Michel Bezuijen zat ook tussen de raadsleden en wethouders. Hij vatte na afloop de essentie goed samen. “We moeten keuzes maken en daar de energie insteken. Dan kunnen we zeggen: Daar staan we voor in Rijswijk. Samen verwezenlijken we die droom dan.”
Opvallend aan het proces is dat de rol van de gemeente anders is dan in het verleden. De gemeente maakt het proces mogelijk en samen met de burgers vult ze het in en voert ze het uit. De Stadsvisie heeft dan wel de bijtitel 2030. Maar zolang willen we niet wachten. Als we de stip op de horizon hebben, gaan we er z.s.m. mee aan de gang. En het is een dynamische visie, die niet pas in 2029 aangepast wordt.

De stadsvisie is vooral een soort paraplu die richting geeft aan ook veel andere ontwikkelingen, zoals zorg en welzijn, de Plaspoelpolder en kunst en cultuur. Als we kijken naar onze sterke en zwakke punten, dan ziet iedereen het groene karakter en de centrale ligging van Rijswijk als sterk, en de leegstand van de winkels en kantoren en het wat minder dynamische imago als de wat zwakkere punten.

Tijdens alle bijeenkomsten kwam als groene draad naar voren dat ‘Rijswijk een kleurrijke groeistad is om te wonen en te werken’. Rijswijk heeft veel mogelijkheden, maar dan moeten we wel in beweging komen.

Het oude Rijswijk en RijswijkBuiten zijn vooral lommerrijk met woningen met gezinnen. Op de wat stedelijke as van de Churchillaan komen meer appartementen voor ouderen met centrale woonvormen en flatcoaches. De naoorlogse wijken zullen worden gerenoveerd tot duurzame woningen.

De stadsparkzone, met onder meer het Wilhelminapark en Elsenburgerpark, staat door de nieuwe wijken als RijswijkBuiten en Haantje, opeens midden in Rijswijk met recreatieve mogelijkheden en divers groen. In de Bogaard en aan de A4 in de Plaspoelpolder zullen veel leegstaande panden worden omgevormd tot woningen.

De komende weken worden de stadsvisie met de impulsen van deze sessie worden aangevuld. Na de 25-ste januari komen er dan nog een zevental sessies met de burgers. In april zal de gemeenteraad dan een beslissing moeten nemen over de uiteindelijke stadsvisie.