Rijswijkse Ypje, je knappe buurvrouw

Een knappe jonge vrouw, begin dertig, zou je buurvrouw kunnen zijn. Ware het niet dat ze 5500 jaar geleden in Rijswijk woonde. En daarmee één van de eerste Rijswijkse bewoners was. Hier woonde en leefde, overleed en werd begraven. Met moderne technieken is bij haar schedel een gezicht gemaakt. Rijswijk was in de nieuwe steentijd prima om te verblijven. Door de aanwezigheid van de strandwal waren de bewoners beschermd tegen het zeewater. In de zee en de duinkreken zat voldoende vis en er waren vogels, herten en wilde zwijnen waarop werd gejaagd. Daarnaast hielden ze rundvee en varkens en verbouwden ze ook graan. Er zijn ook resten gevonden van frambozen, bramen en wilde appel.
Tijdens opgravingen in 1998 werd een grafveld blootgelegd met resten van 42 personen, verdeeld over 31 graven. Ze leefden gezond. Hun gebitten waren gaaf en de botten toonden nauwelijks aanwijzingen van ziektes of botbreuken. Wel werden ze door het zware leven niet oud. Zo gemiddeld tussen de 35 en 44 jaar. ook waren ze niet groot. Mannen gemiddeld 1.60 meter en de vrouwen gemiddeld 1.53 meter.

Eén van de vrouwen heeft een gezicht gekregen, door een reconstructie van de schedel. Ze kreeg de naam Ypje van Rijswijk. Vrouwen en kinderen kregen ook kralen en hangers mee van git en barnsteen in hun graf.