Amateurskunstfestival op Bogaardplein

Rijswijk heeft heel veel amateurkunst. “Er komt wat ons betreft een jaarlijks te houden festival voor amateurkunst, waar zoveel mogelijk disciplines, organisaties, clubs en verenigingen aan meedoen. Het Boogaardplein lijkt een geschikte locatie. Niet in Oud Rijswijk/de landgoederenzone; daar is al jaarlijks het Strandwalfestival,” aldus de Cultuurnota van Groen Links Rijswijk. Ze denken aan de vele amateurtoneelgezelschappen, theatergroepen, koren, ensembles en muziekgroepen die Rijswijk rijk is, aan Amateurspalet, aan de Sterrenwacht, aan de verenigingen op het gebied van erfgoed, archeologie en historie, foto-/videoclubs, leesclubs, creativiteitsgroepen op scholen, straatkunst, e.a.. Een fantastische en energieke mix van alle disciplines op het gebied van kunst & cultuur, maar dan met de focus op de amateur-beoefenaar. “Tenslotte koesteren wij mooie burgerinitiatieven als Rijswijks Pracht en DichterBij Rijswijk. We zouden dit initiatieven van amateur-cultuurondernemers kunnen noemen”.

De gemeente Rijswijk werkt aan een Cultuurnota. Groen Links heeft daar een voorschot op genomen. “De resultaten van amateurkunst mogen gezien worden. Op podia en in expositieruimten in de stad, maar ook op scholen, in kerken, kantoren, het station, horeca e.d. Laten we alle mogelijkheden gaan benutten”, zeggen de samenstellers.