Hoe ziet Rijswijk er straks uit

De stadsvisie 2030 voor Rijswijk krijgt steeds meer vorm. Bij alle stappen worden de burgers er nauw bij betrokken. Ben je benieuwd hoe ver het nu is, kom dan ook dinsdag 19 januari om 20.00 uur naar het stadhuis.
Dan wordt de tussenbalans van de Stadsvisie geschetst. Iedere Rijswijker is welkom om als toehoorder deze bijeenkomst in de raadzaal van het stadhuis bij te wonen. Kijk ook op www.rijswijk2030.nl