Haagweg loopt vol in de spits

De Haagweg is fors aangepakt. Van twee rijbanen per richting naar één. Zeker nu de Rotterdamse baan nog niet is aangelegd geeft dat in de spits problemen met afslaande auto’s die op de trambaan komen te staan staan. “Voldoet Haagweg aan de verwachtingen?”, vraagt CDA-raadslid Krijn de Graaf zich af. “Ik heb onvoorspelbare wachttijden ervaren die er zelfs buiten de spits zijn als je van de Lindelaan richting Geestbrugweg gaat. De trambaan blokkeren is dan welhaast onontkoombaar”, stelt hij. Ook de Telegraaf berichtte over de verre van ideale situatie die is ontstaan, nu de Haagweg weer in beide richtingen in bedrijf is. Radio West ging op de kruising Lindelaan-Haagweg kijken hoe de doorstroming was en interviewde een aantal weggebruikers
Raadslid De Graaf: “Als je van twee rijstroken teruggaat naar één (smalle) rijbaan en zeker zolang er geen Rotterdamsebaan is, kon je problemen verwachten. Deskundigen hebben ons destijds het tegendeel vertelt. Gelet op de overmatige overlast is het noodzakelijk om een tussenbalans op te maken. Moet men rekening houden met een paar jaar ergernis of zijn er maatregelen in voorbereiding en/of zijn er tips hoe men kan voorkomen dat men verkeerstechnisch in de problemen komt?
Een geslaagde burgerparticipatie inzake de Haagweg ontslaat ons allen niet van het nemen van de juiste maatregelen voor een goede doorstroming van het verkeer”.

Op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde stelt het CDA daarom de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk:

1. Hoe beoordeelt u de ontstane situatie?
2. Welke klachten bereiken u direct of indirect? Ook ten aanzien van beplanting en verlichting?
3. Heeft de huidige verkeerssituatie nog negatieve effecten op het winkelgebied van het Oud-Rijswijk?
4. Welke maatregelen heeft u in voorbereiding om de verkeerssituatie te verbeteren?
5. Kunt u op korte termijn ons een statusrapportage verschaffen met daarin een analyse en een overzicht de nog uit te voeren werkzaamheden?
6. Welke tips hebt u voor plaatselijk en doorgaand verkeer?