Avalex gaat ook blikjes en drankpakken inzamelen

De huidige techniek maakt het mogelijk om plastic, metaal en drankpakken (PMD) te scheiden. Dat betekent dat in alle wijkcontainers voor plastic na 1 februari ook metaal en drankpakken kunnen worden gedaan. Het voordeel is dat dit meer grondstoffen oplevert en er minder restafval wordt verbrand. Bij het Omgekeerd Inzamelen, dat later wordt ingevoerd, wordt PMD aan huis opgehaald. Burgers krijgen nu al de mogelijkheid om PMD te scheiden.Deze wijziging brengt een aantal voordelen met zich mee:
• Hogere scheiding van grondstoffen. Minder metalen en drinkpakken
verdwijnen in het restafval. Dit betekent: meer grondstoffen hergebruik en
minder verbranding van restafval.

• Inwoners raken alvast bekend met de nieuwe grondstof PMD in plaats van plastic.
• Inwoners die PMD scheiden ervaren dat er bij het scheiden van PMD heel weinig restafval overblijft.
De wijkcontainers zijn recent gerenoveerd. De komende periode voorziet Avalex de containers van stickers met de aanduiding PMD. Avalex verwacht dat het aanbod van plastic aanzienlijk zal toenemen. De komende tijd houden ze daar de leden van de gemeenteraad op de hoogte.

Avalex start op 18 januari met een voorlichtingscampagne om de wijziging aan te kondigen. De wijkcontainers worden vanaf dat moment voorzien van andere stickers. Ook vinden er (ludieke)promotieacties plaats!