Help Rijswijkse ouderen aan een blijvers lening

Rijswijk kent veel ouderen met een eigen woning en alleen AOW of met een klein pensioentje. Om langer thuis te blijven wonen, wat de overheid stimuleert, wil ze dat ouderen een lening krijgen voor aanpassingen aan het huis. Deze lening kan later worden afbetaald uit de overwaarde bij verkoop van het huis. Raadslid Henny van der Horst heeft dit gevraagd aan het Rijswijkse college. Een van de aandachtspunten in de transformatie binnen de WMO is het langer zelfstandig blijven wonen van mensen, waaronder ouderen. Dit kunnen mensen doen door tijdig te verhuizen naar een meer passende woning, maar ook door hun eigen woning aan te passen aan hun behoefte/noodzakelijke veranderingen.
“Ouderen met AOW en een klein pensioen zonder eigen geld, maar met een eigen woning, krijgen echter moeilijk/of geen financiering meer. Geen persoonlijke lening, en al zeker geen (verhoging van de) hypotheek”, zegt raadslid Henny van der Horst.

“Het Landelijke Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen heeft het initiatief ontwikkeld van de Blijvers lening: een door de Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) uitgegeven en door gemeente gegarandeerde lening. Deze wordt afgelost uit de overwaarde bij de verkoop van de woning”.

Ook de gemeente Rijswijk ziet graag dat ouderen zo lang mogelijk, maar ook veilig thuis kunnen blijven wonen. “Om dit te realiseren zijn soms relatief kleine (bouwkundige) ingrepen in de woning nodig. Voorbeelden zijn een veilige douche of inloop bad en de slaapkamer op de begane grond. Hiermee kan verhuizing naar een aangepaste woning of verzorgingshuis worden voorkomen”

In haar vragen informeert ze of het College bekend met de Blijvers lening vanuit de SVn? En zo ja, is het College het met fractie van der Horst eens dat deze regeling bijdraagt aan het levensloopbestendig maken van de woning en bijdraagt aan het welzijn van ouderen in Rijswijk?

Voorts vraagt zij of het College bereid is zich aan te sluiten bij de Blijvers lening en met een plan van aanpak te komen, inclusief communicatie naar de doelgroep, bij de Kadernota 2016. Als het College hiertoe niet bereid is, wil ze weten waarom niet.