Wethouder Van der Meij deelt Nieuwjaarsdag waardebonnen uit

Elke Nieuwjaarsdag is Rijswijk op heel veel plaatsen rood gekleurd door het vele vuurwerkafval. “We willen minder vuurwerkafval, zodat de straten de eerste dagen van het nieuwe jaar er netjes bij liggen. Daarbij vragen we de burgers te helpen”, aldus wethouder Ronald Van der Meij.
Hij rijdt nieuwjaardag met medewerkers van stadsbeheer vanaf een uur of twaalf door Rijswijk. “Rijswijkers die zelf opruimen krijgen een waardebon voor een taart”. “Jaarlijks blijft er een hoop vuurwerkafval achter na de jaarwisseling, dat zorgt voor extra zwerfafval. Hoe langer dit afval blijft liggen, hoe moeilijker het te verwijderen is. Bovendien geeft het extra reinigingskosten op”, vult de wethouder aan.

Op 1 en 2 januari worden ook de gemeentelijke veegwagens ingezet om de straten te vegen. De actie sluit aan op de campagne van Nederland Schoon. Tijdens de dagen waarop vuurwerk afgehaald is, kregen kopers een campagne flyer en een vuilniszak. De actie houdt in: mensen verzamelen op 1 of 2 januari zelf hun vuurwerkafval in de uitgereikte afvalzak en gooien deze in de mini-container of in de ondergrondse of bovengrondse inzamelcontainer voor restafval.