Rijswijkse APV gaat geheel op de schop

Komend jaar staat de nieuwe APV, de Algemene Plaatselijk Verordening voor lokale onderwerpen, zoals vergunningen, openbare orde en veiligheid op de agenda van de gemeente Rijswijk.
Tot nu toe werd er elke keer wat toegevoegd, maar waren er ook veel ‘dode’ letters. Het huidige college kiest voor een frisse insteek door hierbij inwoners, bedrijven en instellingen te betrekken die te maken hebben met wat de APV wel of niet regelt. Dat schept in eerste instantie meer werk door de extra inspraakmomenten. Het grote voordeel is dat betrokkenen verantwoordelijkheid nemen voor de eigen leefomgeving en veiligheid. Daardoor sluit de nieuwe APV aan bij wat betrokkenen zelf belangrijk vinden.

De huidige Rijswijkse APV was vooral steeds lijviger geworden. Ze bevat nog veel zogenoemde ‘dode letters’; tegelijkertijd was er de tendens dat bij problemen snel wordt teruggevallen op aanpassing van de APV als oplossing. Los van de vraag of betrokkenen hierover een andere visie hadden.

De insteek die nu voorligt is het stimuleren van inwoners, bedrijven en instellingen tot het nemen van verantwoordelijkheid voor leefomgeving en veiligheid én het verminderen van de bestuurlijke en administratieve lasten. Vooral dat laatste zal veel Rijswijkers, zoals ondernemers, horeca en maatschappelijke- en bewonersorganisaties, als muziek in de oren klinken.

Op dinsdag 14 januari praat de gemeenteraad over de Startnotie van de nieuwe APV. In maart/april neemt de gemeenteraad een besluit over herziening van de APV. Eind 2016 zijn er verschillende evaluatiemomenten om te kijken of het allemaal werkt zoals bedoelt.