Wandel mee met nieuwe wandelclub

Wandelen is hot. Wandelen zit weer in de lift. Was wandelen de laatste decennia wat op de achtergrond geraakt. Nu zie je overal wandeltochten worden georganiseerd. Ook wordt fors geïnvesteerd door de provincie om mooie wandelpaden te maken. Ook de wandelclubs doen het goed. In Rijswijk vertrekt elke eerste en derde maandag van de maand de wandelclub om 9.30 uur vanuit Wijkcentrum Stervoorde. Deze gezellige wandelclub bestaat nu uit 8 personen, maar er is nog ruimte voor nieuwe leden: hoe meer zielen hoe meer vreugd. Het doel is zoveel mogelijk mensen aan het wandelen te krijgen. Lekker bewegen en tegelijk leuke sociale contacten op doen! Er zijn geen kosten verbonden aan deze wandelclub. Na afloop drinken ze gezamenlijk koffie (voor eigen rekening) en praten gezellig na.
Het zijn stevige doorlopers dus als u twijfelt en eerst meer informatie wilt, neem dan eerst even contact met op met vrijwilligster yvonnedwlf@gmail.com tel. 06-53606856
of bij lisette.elgershuizen@welzijn-rijswijk.nl