Goed jaar voor College

Nog een weekje en we kunnen 2015 uitluiden. Een jaar waarin er veel is gebeurd. Heel veel goeds. En, één keer per jaar mogen we dat wel eens hardop zeggen, dat is vooral te danken aan de wijze waarop het huidige college werkt en ook sámenwerkt. En practische en resultaatgerichte instelling typeert hun aanpak. Eigenlijk merkt je niet eens dat er zoveel verschillende partijen in dit college zijn verenigd. Wat dat betreft zouden ze een deur verder op het Binnenhof er een voorbeeld aan kunnen nemen.Immers het bestuur is er voor de burgers en niet omgekeerd. Dat is al het eerste dat opvalt bij de huidige collegeleden, de wethouders en burgemeester. Zijn er burgers met een goed idee, dan zet het stadhuis zich in om te zorgen dat de burgers dat ook kunnen uitvoeren.
Een mooi voorbeeld is de groenparticipatie. Oftewel, de bewoners in de wijken die verantwoording nemen voor hun eigen groen in de straat en de parken.
Wat is nog meer goed gegaan. Dat zou een hele lange lijst kunnen worden, maar om er een paar uit te halen. De WMO-taken die de gemeente van de overheid kreeg toegeschoven zijn met voortvarendheid opgepakt. De gemeente neemt het voortouw om de Plas[poelpolder en winkelcentrum In de Bogaard weer op de kaart te zetten. Belangrijk ook voor onze werkgelegenheid.
Ook meedenken aan het maken van woningen in oude kantoorpanden en binnenhalen van nieuwe bedrijven. Een wethouder en ook de burgemeester zijn makkelijk bereikbaar. Wijkwethouders bewijzen hierbij hun waarde.
Een zijsprong, maar dat geldt ook voor de wijkagenten. Landelijk wordt erkend dat je veel narigheid in wijken en kans op extremisme voorkomt door goed functionerende wijkagenten die de wijkbewoners kennen.
2016. Op de eerste forum vergadering van de gemeenteraad op 16 januari staan alweer belangrijke onderwerpen op de agenda: Een sporthal voor RijswijkBuiten, een vernieuwde Algemene Plaatselijke Verordening, waarin de gemeente zaken zelf kan regelen, zoals het aanhouden van een persoon die inbrekers gereedschap in zijn auto heeft, maar ook de Stadsvisie en Cultuurvise, waarover al verschillende sessies zijn geweest waarbij burgers met suggesies kwamen.
2016 wordt vast weer een mooi jaar.