Senioren willen groepswonen tegen eenzaamheid

De tijd lijkt voorbij dat ouderen in hun grote huis blijven wonen tot ze gebrekkig worden. De huidige senior kiest voor kwaliteit van leven. En daar hoort een andere manier van wonen bij. Een Haags onderzoek geeft aan dat zij kiezen voor groepswonen. Dat houdt de eenzaamheid buiten de deur. Ook Rijswijk houdt zo’n onderzoek begin 2016. Het onderzoeksbureau Stijlvol Ouder onderzocht bij 1300 Hagenaars van 65 jaar en ouder wat hun woonwensen zijn. Hieruit kwam naar voren dat de eenzaamheid toeneemt naarmate je ouder wordt. Er is behoefte aan collectiviteit, waarbij vrijheid en zelfstandigheid wel een voorwaarde is.
Voor corporaties en investeerders is deze behoefte aan collectieve woonvormen een belangrijk gegeven. Dat betekent dus dat er anders gebouwd moet worden. Niet meer allemaal losse traditionele woningen en appartementen, maar complexen waarbij de senioren wel zelfstandig wonen, maar een gemeenschappelijke ruimte delen. Daar kunnen ze samen activiteiten ontplooien, zoals samen eten, koffie drinken of een spelletje doen. Ook kunnen ze daar bij elkaar terecht voor advies of hulp.
In Rijswijk zijn 11.117 65-plussers (op de 48.866 inwoners), dat is bijna een kwart van de bevolking. Ook de gemeente Rijswijk heeft aan bureau Stijlvol Ouder uit Den Haag opdracht gegeven voor een woonwensenonderzoek. Deelnemende partijen zijn de gemeente Rijswijk, zorginstellingen Florence en Cardia en de woningcorporaties Rijswijk Wonen en Vidomes. Een breed gedragen onderzoek waarbij alle partijen aan tafel zitten.

In januari en februari 2016 wordt een telefonische enquête gehouden onder 65plussers over hoe ze willen wonen. Het streven is 600 enquêtes af te nemen. Belangrijkste vragen zijn: waar woont u nu, huidige tevredenheid, verhuisgeneigdheid en wensen en afwegingen als men wil verhuizen. Het eindrapport is naar verwachting in maart 2016 klaar.