‘Nadruk op leefbaarheid voor oudere inwoners’

Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord heeft in de persoon van John Moeleker een nieuwe voorzitter gevonden. Hij neemt et stokje over Marjolein Peters. John, 68 jaar en nog full time aan het werk, is een ervaren voorzitter. Zijn aandachtspunten zijn: ‘De leefbaarheid in de wijk en dan vooral voor de oudere bewoners, ook het verkeer heeft mijn aandacht”. Hij wil graag samen met alle vrijwilligers en geïnteresseerde buurtbewoners aan de slag.