Rijswijk tekent begin 2017 convenant bijvriendelijk handelen

Zonder bijen geen bestuiving en zonder bestuiving geen voedsel. De bijensterfte neemt ernstig toe en veel bijensoorten worden met uitsterven bedreigd. Dat kan grote en onomkeerbare gevolgen hebben voor de biodiversiteit en de voedselproductie. Marieke Albers van Groen Links vroeg in de raadsvergadering van dinsdag 15 december aan wethouder Dierdorp of Rijswijk het convenant bijvriendelijk handelen wil ondertekenen. Met het tekenen van dit convenant zegt een gemeente toe om bijvriendelijk te handelen door bijvoorbeeld te kiezen voor ecologisch groenbeheer. Door ondertekening van het convenant ‘Bijvriendelijk handelen’ legt de gemeente vast dat ze structureel bijdraagt aan het welzijn van de bij.
Een van de voorwaarden van het bijenconvenant is milieuvriendelijke onkruidbestrijding. Mede dankzij een petitie van GroenLinks koos Rijswijk ervoor om vanaf volgend jaar het onkruid zonder gif te gaan verwijderen. Daarnaast spreekt de gemeente met de ondertekening van het convenant af dat ze actief gaat bijdragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden van bijen. Wethouder Borsboom zegde toe dat Rijswijk begin 2017 dit convenant zal tekenen.