Bewoners bepalen groen in hun eigen wijk

Rijswijk heeft een groenimago. Terecht, met al haar parken en openbaar groen. Toch blijken wijkbewoners vaak wel ander groen te willen in hun straten en wijken. Het huidige gemeentebestuur heeft er na de verkiezingen voor gekozen om meer aan de bewoners zelf over te laten. “Met al heel goede resultaten”, zegt groenwethouder Marloes Borsboom. “en wijkbewoners gaan samen aan de gang, wat een wijk ook gezelliger maakt.” Het is natuurlijk wel lef om bevoegdheden uit handen te geven. “Rijswijk is niet het stadhuis. Rijswijk zijn de bewoners en het stadhuis”, benadrukt de wethouder. Na een eerste bijeenkomst in november 2014 over groenparticipatie ging het snel. In het begin hadden bewoners de neiging af een toe een afwachtende houding aan te nemen. Maar al snel ging het snel. In een jaar tijd kwamen er 20 groeninitiatieven tot stand, die er zonder de bewoners niet waren geweest.
Voorbeelden hiervan zijn de groenmarkt in Leeuwendaal, het park De Driesprong met haar moestuin, de geveltuinen in de APC-buurt (Abeelstrawat, Plataanstraat en Churchillaan, boomspiegels in Leeuwendaal. Maar daarbij bleef het niet. Na de straat gingen bewoners ook hun wijk in. Met als resultaat de facelift van park Cromvliet en het meest recent de bewonersplannen om van Park Hofrust een echt wijkpark te maken. Ook Rijswijk-brede projecten werden gevolgd, zoals de plannen voor het Wilhelminapark en de groencompensatie Vrijeban.

En hoe nu verder? “In oktober is er een groen avond georganiseerd waar initiatiefnemers uit de verschillende wijken met elkaar ervaringen deelden. De ene wijk had flyers met goede teksten, bij de ander is een hovenier die wel snoeilessen wil gaan geven voor Rijswijkers. Park Hofrust wordt door de bewoners aangepakt. Er zijn ook al ideeën voor een plantjes (ruil)markt. Voor ons als gemeente is vooral een stimulerende, faciliterende en begeleiden rol . Wel willen we naar een soort groenloket, waar bewoners met vragen naartoe kunnen. Dat zal in 2016 van start gaan”. Ook is spontaan een ‘groenraad’ van start gegaan die een groen community op Facebook heeft gemaakt om ervaringen op te zetten waar anderen hun voordeel mee kunnen doen.

“We zien hiermee kansen om samen met bewoners te komen tot een mooiere stad”, zegt Marles Borsboom tot slot.