‘Flex wonen’ in oude Belastingkantoor

Een deel van het oude Belastingkantoor bij De Bogaard wordt ongebouwd voor ‘tijdelijke bewoning’. Dan moet je denken aan mensen die hier korte tijd werken, zoals bij de bouw van het Rotterdamse Baan, (buitenlandse ) medewerkers van de Octrooiraad, studenten en mensen in een crisissituatie in hun gezin. Mensen die niet in aanmerking komen voor sociale woningen en nu bij particuliere kamerverhuurders terecht komen. Dit vertelde wethouder Ronald van der Meij dinsdag 15 december tijdens een gesprek. De gemeente Rijswijk heeft een woonvisie gemaakt voor de komende 25 jaar. Daarin is deze doelgroep, die tijdelijk in Rijswijk verblijft, apart benoemd. Door deze officiële woonruimte, kunnen ze zich ook inschrijven in de basisregistratie van de gemeente en tellen ook mee voor de gelden die Rijswijk uit het gemeentefonds krijgt.

De gemeente heeft hiermee al recent ervaring opgedaan bij het oude HBG-gebouw waar de komende drie jaar studenten in komen. “Er hebben zich al investeerders gemeld die zo’n project willen ontwikkelen. In het eerste project, het oude belastingkantoor, neemt de gemeente ook faciliterende rol op zich. Ook bij wijze van proef om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld het beheer van zo’n pand met een huismeester. Meer bewoning in de buurt van De Bogaard, zorgt voor extra activiteit in het winkelcentrum,” vertelt Ronald van der Meij.

Andere delen van Rijswijk die in aanmerking komen zijn de Plaspoelpolder en de Beatrixlaan. In totaal verwacht de wethouder dat het gaat om een paar duizend ‘nieuwe’ Rijwijkers.