PvdA-vragen in de raad over verdwijnen skatepark

Naar aanleiding van een verhaal van Omroep Rijswijk over de 14-jarige Jay Keus zijn vragen in de gemeenteraad van Rijswijk gesteld door de fractie van de PvdA. Jay en zijn vrienden zijn fervente skaters, zij missen hun baan aan de Sir Winston Churchillaan die moest wijken voor nieuwbouw voor de Godfried Bomansschool. Graag willen zij een skatebaan op een andere plek in Rijswijk. Naar aanleiding van een verhaal van Omroep Rijswijk over de 14-jarige Jay Keus zijn vragen in de gemeenteraad van Rijswijk gesteld door de fractie van de PvdA. Jay en zijn vrienden zijn fervente skaters, zij missen hun baan aan de Sir Winston Churchillaan die moest wijken voor nieuwbouw voor de Godfried Bomansschool. Graag willen zij een skatebaan op een andere plek in Rijswijk
De PvdA-fractie heeft op 10 november tijdens de 2e termijn van de behandeling van de begroting 2016 vragen aan het College gesteld over het afbreken van het Skateparkje aan de Churchilllaan. Wethouder Dierdorp toen gaf aan het vinden van een alternatieve locatie op dit moment geen prioriteit heeft voor het College.
Op basis van het artikel van Omroep Rijswijk, waarbij een jongere is geïnterviewd, wil de PvdA-fractie het College de volgende vragen stellen:

1. Uit het artikel blijkt dat een groep jongeren de opheffing als een groot gemis ervaren en graag met de gemeente in overleg willen over een alternatieve locatie. Bent u bereid dit op korte termijn te doen? Zo nee, waarom niet?

2. Wilt u de Raad schriftelijk informeren over de uitkomsten, indien u bereid bent om met de jongeren spoedig op zoek te gaan naar een alternatieve locatie?