Rijswijk bijvriendelijk maken

GroenLinks roept de gemeente Rijswijk in de komende raadsvergadering op om het convenant ‘Bijvriendelijk handelen’ te tekenen. Met het tekenen van dit convenant zegt de gemeente toe om bijvriendelijk te handelen door bijvoorbeeld te kiezen voor ecologisch groenbeheer. De bijensterfte neemt ernstig toe en veel bijensoorten worden met uitsterven bedreigd. Dat kan grote en onomkeerbare gevolgen hebben voor de biodiversiteit en de voedselproductie. Want bijen en andere bestuivers spelen een onmisbare rol in de natuur en de landbouw. Door ondertekening van het convenant ‘Bijvriendelijk handelen’ legt Rijswijk vast dat ze structureel bijdraagt aan het welzijn van de bij.
Een van de voorwaarden van het bijenconvenant is milieuvriendelijke onkruidbestrijding. Mede dankzij een petitie van GroenLinks koos Rijswijk ervoor om vanaf volgend jaar het onkruid zonder gif te gaan verwijderen. Daarnaast spreekt de gemeente met de ondertekening van het convenant af dat ze actief gaat bijdragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden van bijen.