Verdergaande bijensterfte is rampzalig

Het voorbestaan van de bijen staat onder druk. Maar zonder bijen is er ook geen bestuiving meer van de gewassen. En zonder groen hebben we geen zuurstof en geen voedsel. Op zondag 13 december om 14.00 uur is een presentatie van het bijenonderzoek in particuliere tuinen. Deze presentatie wordt gehouden in De Natuurschuur Linnaeuspad 3, 2616 LT Delft (Delftse Hout) Afgelopen zomer heeft een bijenonderzoek plaatsgevonden en is uitgevoerd door Steven Campbell, student van hogeschool Inholland. Het onderzoek heeft zich gericht op ouderdom, inrichting, verharding, beplanting en bijendiversiteit van 45 tuinen en tijdens deze presentatie worden de resultaten besproken.
Bijensterfte is een groot probleem en het is noodzakelijk dat het leefgebied van deze dieren toeneemt. Tuinen van bewoners en bedrijven en buurttuinen kunnen met de juiste inrichting en beplanting een positieve bijdrage leveren aan geschikte leefruimte voor bijen. Door het inventariseren van de tuinen is een beeld verkregen hoe aantallen en soorten verschillen per tuin evenals de inrichting en wat succesvol is voor bijen.

Verharding, ouderdom en plantendiversiteit zijn gekoppeld aan het voorkomen van bijen en in hoeverre deze onderdelen een significante betekenis hebben. Met deze gegevens is een advies opgesteld hoe tuinen een geschikt habitat voor bijen kunnen worden.