Kids leren opkomen voor zichzelf

Vandaag, donderdag 10 december, deden de jongens en meisjes van groep 7 van de Nicolaas Beetsschool examen voor het project ‘Kom op voor jezelf’. Elf weken lang zijn zij ermee bezig geweest. “We willen dat kinderen weerbaar zijn, hun eigen grenzen aangeven, ook leren wat de grenzen van een ander zijn en weten wat ze moeten doen in vervelende situaties”, vertelt Sylvia Deiman, zij geeft al bijna 20 jaar deze trainingen. “In de lessen beginnen we dat kinderen trots mogen zijn op zichzelf, naarmate we verder komen heben we het ook over pesten en het omgaan met vreemden.” Ook is het belangrijk dat er een persoon is die ze vertrouwen en waar ze naartoe kunnen gaan als er een probleem is.
De workshops worden georganiseerd door de GGD Zuid Holland West. Ook de gemeente Rijswijk en de school betalen mee. In Rijswijk worden de lessen al al vanaf 1998 gegeven. Helaas niet bij alle basisscholen, omdat niet overal daarvoor budget is.

Als afsluiting sloegen alle kinderen een houten plankje door, aangemoedigd door de klasgenoten. Een enorm spannend moment voor de kinderen, de ouders en Sylvia Deiman. “Het is altijd een enorme ontlading. Dat ze zien dat ze dit ook kunnen”.