Kerststukje maken in Stervoorde

Tijdens de jaarlijkse kerstochtend op donderdag 17 december om 9.15 uur in wijkcentrum Stervoorde kan onder leiding van de Werkgroep Ontmoetingsochtenden van het VBS weer een mooi kerststukje worden gemaakt. Na afloop is er nog een verloting en een gratis bingo. Kaarten zijn verkrijgbaar in het kantoor van de VBS, wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J.v. Mooklaan 1 in Rijswijk, op dinsdagochtend van 9.30 tot 11.30 en ook tijdens de creatieve ochtenden