‘Wat enthousiaster over erespeld en jeugdlintje’

Het college van B & W mag wel wat enthousiaster laten horen dat burgers die zich verdienstelijk maken voor de stad in het zonnetje kunnen worden gezet. D66-raadslid Dolmans nodigde dinsdagavond in het Forum Samenleving het college van B & W daartoe uit. Dat deed hij in een discussie over een voorstel om twee nieuwe gemeentelijke onderscheidingen in te stellen. Op dit moment heeft Rijswijk maar één gemeentelijke onderscheiding: het ereburgerschap. Het college van B & W stelt de raad voor om twee nieuwe onderscheidingen in te stellen: de erespeld en het jeugdlintje. Daarnaast kent Rijswijk elk jaar ook de vrijwilligersprijzen en de sportprijzen uit.
In het forum bleek dat de raadsfracties instemmen met de nieuwe ereblijken. Maar Dolmans vond het reglement dat hiervoor is opgesteld “zo zakelijk”. “Het enthousiasme ontbreekt zo in het stuk. We zijn er altijd blij om als we prestaties van mensen kunnen belonen, en dat zou ik dan graag terugzien.”

Burgemeester Bezuijen begreep de kritiek van Dolmans wel. “Dit is een zakelijke verordening waarin je moet regelen wie voor zo’n ereblijk in aanmerking komt. Maar enthousiaste is er zeker, vanuit onze overtuiging dat het belangrijk is om mensen in het zonnetje te zetten.” Hij zegde toe om in de publiciteit over de nieuwe onderscheidingen dat enthousiasme te laten blijken.