Shell en KFC binnenkort open

Shell en KFC gaan rond de jaarwisseling open op een tien jaar lang braakliggend terrein naast de A13 in Rijswijk. Het terrein ligt aan de zuidoostzijde van Rijswijk direct aan de afrit Delft-Noord vanaf de A13. Het gaat om een bemand Shell-tankstation met shop en daarnaast de KFC. Op het terrein van de kipformule wordt de bestaande skatebaan ingepast. De oplevering staat gepland vóór de jaarwisseling. De locatie ligt mooi in het zicht en is in stedenbouwkundig opzicht een ‘restlocatie’ te noemen. Met een goed ingepast bouwplan kan de stedenbouwkundige situatie hier op een mooie manier afgerond worden en kan de plek meerwaarde krijgen. Al ruim 10 jaar werken we aan verschillende plannen voor de locatie. Het voorlaatste plan omvatte een autoshowroom en een groot kantoor. Dit plan kon niet doorgaan vanwege marktomstandigheden evenals het planologisch ongewenst zijn van nieuwe kantoren.
Het plan van Shell en KFC omvat de realisatie van een tankstation met shop (kavel circa 2.850 m²) en een kipfastfoodrestaurant (kavel circa 4.000 m²) inclusief bijbehorende voorzieningen zoals parkeren. Beide voorzieningen zullen bereikbaar zijn via de Vrijenbanselaan. De gemeente vindt de ontwikkeling wenselijk. De stedenbouwkundige ‘restlocatie’ wordt zo op een goede manier ingevuld en de bebouwing profileert zich in een nette rooilijn langs de A13.

Door de groene inpassing kan de locatie een meerwaarde krijgen voor haar omgeving en vindt een stedenbouwkundige afronding plaats. De locatie wordt toegankelijk, in plaats van niet-toegankelijk in de huidige situatie. De bestaande skatebaan en het trapveldje kunnen worden ingepast in de nieuwe situatie.