Zonder wilde bijen geen voeding op tafel

Vliegend van bloesem naar bloesem op zoek naar nectar, zorgen bijen voor bevruchting. Ze zorgen voor het behoud van vele plantensoorten. Het aantal wilde bijen daalt dramatisch, met alle gevolgen van dien voor de landbouw.
Maar daar kunnen wij wat aan doen. Door te zorgen voor veel verschillende bloemen en plekke waar ze kunnen nestelen, zoals een bijenhotel Vliegend van bloesem naar bloesem op zoek naar nectar, zorgen bijen voor bevruchting. Ze zorgen voor het behoud van vele plantensoorten. Het aantal wilde bijen daalt dramatisch, met alle gevolgen van dien voor de landbouw. Maar daar kunnen wij wat aan doen. Door te zorgen voor veel bloemen en plekke waar ze kunnen nestelen, zoals een bijenhotel.

Wilde bijen – bijen die niet in een bijenkast leve – hebben beschutting en voedsel nodig, zoals houtsingels, bomen en bloemrijke plantsoenen en bermen. Ook helpt het bijenhotel op te hangen. In Delft heeft de gemeente op een tussen berm van de Prinses Beatixlaan, de voormalige Provniciaalseweg een bijenhotel opgehangen

De in het wild levende bijen hebben dikwijls een probleem. Ze hebben weinig plekjes om hun nesten te kunnen bouwen. In nette, overal aangeharkte en geschoffelde erven en tuinen zijn geen rommelhokjes en gaatjes meer te vinden voor de bijen en wespen. Er staat geen enkel hol sprietje of takje langer dan een deel van het seizoen overeind. Ook vermolmd hout blijft nergens lang liggen.

Wilde bijen hebben een grote voorliefde voor warme, zon beschenen plaatsen, om daar hun nest te bouwen. Er zijn goede mogelijkheden om deze dieren te helpen. Daarbij is het goed te weten dat deze dieren niet steken omdat ze geen volk of voedselvoorraad te verdedigen hebben (en al zouden ze daartoe toch een keer een poging wagen, ze doorgaans niet eens door de menselijke huid kunnen prikken). Een van de dingen die je kan doen is een bijenhotel bouwen.

Een bijen-hotel is voor wilde, alleen levende bijen. Het is een blok hout, of een plak van een boom, waarin je gaten boort (niet op een rij) met verschillende diameters. Ook kun je riet of bamboe (als het maar holle stengels zijn, die stevig zijn en een aantal jaren goed blijven) gebruiken. Hier maak je dan bundels van of je vult een buis ermee op. Ze moeten er wel stevig in zitten. De gaten worden als nestholte gebruikt door verschillende bijensoorten. Afhankelijk van de diameter.

De moederbij zoekt en maakt een nestje, legt eitjes en verzamelt nectar en/of stuifmeel op bloemen voor haarzelf en haar toekomstig kroost. Nestjes kunnen gemaakt worden o.a. in zand, leem, klei, in kruimelige voegen van oude muren, oud hout, verlaten slakkenhuisjes, in plantenstengels als braam, vlier, bamboe en riet, in kevergangen en in boorgaten. Elk nestje bestaat veelal uit een aantal achter elkaar gelegen babykamers gescheiden door ronde deurtjes van zand, hars, leem of plantaardig materiaal.

Dat de gangen gebruikt worden zie je aan het in- en uitvliegen van dieren, Je kunt er rustig bij gaan staan. Hooguit durven de beestjes niet te komen of te vertrekken, omdat je er te dichtbij staat. Als de gangen met zand, hars, steentjes of een vliesje zijn afgesloten, weet je dat er een nestje van een bij of wesp is gemaakt.
Als je goed kijkt kun je vrouwelijke bijen vooruit de nestgang in zien gaan om daar nectar achter te laten. Anderen vliegen aan met modder of stukjes blad aan hun poten om hun nest te bekleden.

Als je ze er achteruit in ziet gaan doen ze dat veelal om hun stuifmeelvracht te lossen of om een eitje te leggen. Alle kamertjes worden met een tussenwandje afgesloten. Als laatste sluit ze de voorkant van de nestholte af. Dan is haar taak volbracht en sterft ze zonder zich om haar kindertjes te bekommeren. Uit de eitjes komen larfjes die de aangelegde voedselvoorraad opeten en zich hierna verpoppen. Uit de poppen worden jonge bijen geboren. De meeste solitaire bijen overbruggen de hele winter als pop. De voorste kamertjes komen het eerst uit en zijn vrijwel altijd mannetjes die na enkele weken gevolgd worden door de uitkomende vrouwtjes uit de achterste kamertjes. Dan gaan de mannetjes paren en sterven ze. De vrouwtjes zoeken een nieuwe nestholte en alles begint weer van voren af aan.