Werkzaamheden aan het Jaagpad

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het rioleringssysteem aan het begin van het Jaagpad, ter hoogte van de Lange Kleiweg.
Als dat klaar is zal rond april zal worden begonnen met de aanleg van het fietspad, dat een onderdeel vormt tussen de fietsroute van Rotterdam naar Den Haag.