Impressie van bezoek AZC Katwijk door college en raadsleden

De burgemeester Michel Bezuijen en de wethouders Björn Lugthart, Marloes Borsboom, Nicole Dierdorp en een aantal gemeenteraadsleden van de meeste fracties brachten een bezoek aan het Asielzoekerscentrum in Katwijk.
Dit centrum is al een aantal jaren in bedrijf en heeft daardoor een grote ervaring opgebouwd met betrekking tot de opvang van vluchtelingen. Omdat er na het eerste kwartaal een AZC in Rijswijk wordt geopend waren er veel vragen over de veiligheid en andere praktische zaken.

Groot verschil met Katwijk is dat daar mondjesmaat nieuwe asielzoekers worden aangedragen. Dit komt pas nadat andere statushouders het AZC hebben verlaten vanwege toewijzing van een zelfstandige woning. Een groot deel van het AZC werd bevolkt door alleenstaande mannen, maar door gezinshereniging zijn er meer gezinnen gevestigd. In Rijswijk worden in een keer 500 asielzoekers gehuisvest, en dat zal zeker, vooral in de beginperiode problemen met zich mee brengen, zowel bij het personeel al bij de bewoners van het AZC.

In Katwijk beschikt het AZC over een “eigen” wijkagent, die de bewoners kent, zonodig met een corrigerende vinger in actie komt. Ook buiten wordt de Politie vaak geconfronteerd met verontruste telefoontjes. Het aan vluchtelingen “leren” omgaan met een pinpas wordt vaak aangezien voor “skimmen” van passen. Ook ontvangt men vaak telefoontjes over joggende asielzoekers, die met hun baarden al worden aangemerkt als mogelijke oefening van terroristen. De vrouwelijke asielzoekers doen hun dagelijkse boodschappen bij de Hoogvliet en zijn daar inmiddels een vertrouwde verschijning geworden.

Er is daar geen sprake van verhoging van het aantal winkeldiefstallen. Voor het uitvoeren van deze extra politietaken is geen extra personeel aangetrokken. Diverse raadsleden vrezen dan ook dat er inzet van de Politie in Rijswijk nodig zal zijn, en dat de extra taken niet tot verlaging van het huidige takenpakket zal leiden.

Wethouders Björn Lugthart deelt deze zorg maar zal zich keihard inzetten om de eventueel benodigde uitbreiding van politie inzet voor elkaar te krijgen zodat dit niet ten koste zal gaan van de andere taken waarover onlangs met de Raad in een extra bijeenkomst gesproken is.
Het AZC heeft een zelfstandige vestiging van een basisschool waar de kinderen les krijgen in de Nederlandse taal. Kinderen passen zich zeer snel aan en nemen ook, zonder enig vooroordeel, de Nederlandse tradities over. De op het AZC gevestigde basisschool werd verrast door een bezoek van Sinterklaas en meerdere zwarte pieten. Kinderen liepen getooid rond met zwarte pieten petjes en zongen vrolijk de Sinterklaasliedjes mee.

Volgende week dinsdag 8 april zal in de forumvergadering in het Stadhuis besproken worden op welke wijze er met de inwoners van Rijswijk over de komst van het AZC gecommuniceerd gaat worden.