Meer supergewone mensen worden pleegouder

Voor de komende jaren wordt verwacht dat meer kinderen (tijdelijk) niet meer thuis kunnen of mogen wonen. Om die kinderen een veilige plek te kunnen bieden, zijn er meer pleegouders in de regio nodig. Voor diegenen die meer willen weten over het pleegouderschap, houdt Jeugdformaat een vrijblijvende informatieavond over pleegzorg op donderdag 10 december van 20:00 – 22:15 uur op de Fleminglaan 16 in Rijswijk. De wervingscampagne ‘Supergewone mensen gezocht’ heeft in de afgelopen maanden tientallen nieuwe pleegouders opgeleverd in de regio Den Haag. De wervingscampagne heeft veel mensen bewust gemaakt van het nut en de noodzaak van pleegzorg. Maar dat is nog niet genoeg. “Je merkt dat mensen niet gelijk de stap kunnen of willen nemen om pleegouder te worden”, zegt Rick van der Burg, woordvoerder van Jeugdformaat.
“Het idee moet vaak even rijpen voordat de stap naar bijvoorbeeld een informatieavond wordt genomen. De belangrijkste voorwaarde om pleegouder te worden is dat je ruimte in je huis en vooral in je hart hebt. Het is niet belangrijk of je een gezin hebt of alleenstaand bent. Ook geaardheid of geloof zijn niet van belang. In principe kan iedereen pleegouder worden als je maar warmte, veiligheid en structuur aan een kind kunt bieden.”

Tijdens de informatieavond komen onder andere aan de orde waarom kinderen niet bij hun ouders kunnen wonen, welke verschillende vormen van pleegzorg er zijn en hoe je pleegouder kunt worden. In de regio Haaglanden wonen meer dan 1.100 pleegkinderen in ruim 1.100 (weekend)pleeggezinnen. Pleegouders vangen kinderen op die door omstandigheden (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen. Dit kan voor één weekend per maand, voor een paar maanden of tot zij volwassen zijn. Pleegouders ontvangen een pleegzorgvergoeding en krijgen professionele ondersteuning van Jeugdformaat.

Voor meer informatie over pleegzorg, het aanvragen van een informatiepakket of het aanmelden voor deze avond, bel gratis 0800 – 022 34 32 of kijk op www.wordpleegouder.nl.